Maskiner för uthyrning:

Gättare dynapack. 
Fösta dagen: 400kr
Från och med dag 2: 200kr/dag
Padda Dynapack 200 (diesel) med elstart
Dag 1: 800kr
Från och med dag 2: 500kr
Frysmaskin Rotherburger
Dag 1: 600kr
Från och med dag 2:300kr